Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramures structură responsabilă cu asigurarea accesului la informaţiile de interes public este Cancelaria Prefectului

Persoană responsabilă: Consilier cancelarie  Teodorescu Ioana

Date de contact:

Telefon:0262214825

E-mail : ioana.teodorescu@prefecturamaramures.ro