COMUNICAT

 

Prin prevederile O.U.G. nr. 66/2015 din 30 decembrie 2015 a fost prelungit termenul de soluționare a cererilor de restituire, de efectuare a punerilor în posesie și de eliberare a titlurilor de proprietate pentru terenurile agricole şi cu vegetaţie forestieră, în sensul că noul termen pentru  finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate este 1 ianuarie 2017.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu dispoziţiile art.11 alin.3 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului de finalizare, comisiile locale de fond funciar sunt obligate să predea Agenţiei Domeniilor Statului suprafeţele preluate şi neutilizate în cadrul procesului de restituire.

Facem un apel către doamnele şi domnii primari, în calitate de preşedinţi ai comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, să impulsioneze activitatea acestor comisii, pentru a se încadra în termenul prevăzut de lege.

 

 

                                                                     Prefect,

                                                           Ing. Anton Rohian