Subprefectul Gavriș Ardelean a condus întâlnirea Colectivului pentru impulsionarea colectării veniturilor la bugetul consolidat al statului

  • Dată : February 15, 2017 - February 16, 2017
  • Oră : 10:00 - 11:00

Miercuri, 15 februarie, la Palatul Administrativ a avut loc întâlnirea lunară a Colectivului pentru impulsionarea colectării veniturilor la bugetul consolidat al statului. Ședința a fost condusă de subprefectul județului Maramureș, Gavriș Ardelean. Au participat: Călin Chilat, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, Teodor Lupuți, șeful Biroului Vamal de Interior Maramureș, Carmen Eleonora Prodan, președinte – director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Maramureș, Lucia Duță, director executiv adjunct al Direcției de Sănătate Publică Maramureș, Alida Bozântan, șef serviciu în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș și Lucica Pop, director executiv al Casei Județene de Pensii Maramureș.

În luna ianuarie 2017, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș a realizat la bugetul general consolidat al statului încasări în sumă totală de 102.328.192 lei, mai mici cu 1.558.653 lei față de încasările din luna ianuarie 2016 (98,50%). Programul de încasări venituri bugetare aferent lunii ianuarie 2017 a fost realizat 87,98%. Scăderea este cauzată de încadrarea în rândul agenților economici mijlocii a circa 70 de firme, motiv pentru care datoriile către stat ale acestora se plătesc la Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca.  

La Biroul Vamal de Interior Maramureș, în ianuarie 2017 au fost depuse și acceptate 742 declarații vamale, din care 513 exporturi și 229 importuri. Totalul încasărilor, cumulat cu Biroul Vamal Sighetu Marmației (care a încasat 297.771 lei) a fost de 5.693.522 lei (pentru această lună a fost comunicat un plan de încasări de 3,79 milioane lei și s-a realizat 142,37%).

Din pricina neaprobării până la această oră a bugetului de stat, în cazul instituțiilor deconcentrate, în ceea ce privește execuția raportarea lunară se face la nivelul a 1/12 din bugetul aferent anului trecut.

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș anunță că, în luna ianuarie 2017, plățile pentru servicii medicale și farmaceutice au fost în sumă de 29.376,62 mii lei.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Maramureș a derulat fonduri publice, la data de 31 ianuarie 2017, în sumă de 3.055.872 lei.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș a realizat, la finele lunii ianuarie, venituri de 1.465.315 lei, reprezentând 75% din suma egală cu 1/12 din bugetul aferent anului 2016, iar cheltuielile s-au ridicat, la aceeași dată, la 1.568.127 lei. La sfârșitul lunii ianuarie, numărul șomerilor a fost de 6.801, cu 354 șomeri mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent. Așadar, rata șomajului a scăzut, pe parcursul ultimului an, de la 3,42% la 3,35%.  

Casa Județeană de Pensii Maramureș raportează, la nivelul lunii ianuarie 2017, 117.617 pensionari, din care 73.853 pensionari limită de vârstă, 1.350 pensii anticipate, 19.871 pensionari invaliditate, 17.030 pensionari urmaș, 24 pensii IOVR și 5.841 pensionari agricultori. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, valoarea punctului de pensie este de 917,5 lei. Prin Casa Județeană de Pensii Maramureș se pot încheia contracte de asigurare. Pentru anul 2017, conform legii, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 938 lei, iar nivelul maxim de 13.405 lei. Obligația de plată către Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat constă în plata contribuției de asigurări sociale stabilite prin contractul de asigurare încheiat, care este de 247 lei/lună, respectiv 26,3% din valoarea venitului asigurat înscris în contract.

Locatie Eveniment