Prefectul Sebastian Mihai Lupuț a vizitat câteva localități cu problemepe cursurile de apă

 • Dată : March 03, 2017 -

 

 

         În decursul săptămânii trecute, prefectul Sebastian Mihai Lupuţ, însoţit de reprezentanţi ai SGA Maramureş şi ISU Maramureş, s-a deplasat în comunele Săliştea de Sus, Ruscova, Repedea, Poienile de Sub Munte şi Leordina, unde au fost sesizate mai multe probleme pe cursurile râurilor Băleasa şi Ruscova, dar şi pentru a se informa la faţa locului despre problemele comunităţilor din această zonă şi a discuta proiecte necesare dezvoltării zonei.

 

Pe râul Ruscova, în perioada 1990-2001, au fost înregistrate viituri majorecare au condus la eroziuni puternice ale malurilor,cu afectarea gospodăriilor, drumurilor şi a terenurilor adiacente.

 

         Au fost executate lucrări de apărare de mal şi consolidări din anrocamente, gabioane care au fost calamitate în urma viiturilor istorice din anul 2008 şi a celor înregistrate în anul 2010.

 

 • în urma viiturii din 25-27 iulie 2008 s-a întocmit Procesul verbal de calamitate nr. 3313/04.08.2008, prin care s-a constatat calamitarea a 380 m consolidare de mal din prism de anrocamente şi 625 m consolidare de mal din gabioane. Aceste calamităţi sunt pe toată lungimea lucrării „Regularizare râu Ruscova în localităţile Ruscova, Repedea şi Poienile de sub Munte” judeţul Maramureş;

 

 • în urma evenimentelor hidrometeorologice periculoase înregistrate în perioada 07-10.12.2010 pe râul Ruscova:

          a)în localitatea Ruscovas-a întocmit Procesul verbal de calamitate nr. 4462/16.12.2010, proces verbal în care au fost consemnate calamităţile, pe tronsoane şi necesitateaconsolidarii malurilor pe o portiune de aproximativ 100 metri;

          b) în localitatea Repedea s-a întocmit Procesul verbal de calamitate nr. 4180/16.12.2010, proces verbal în care au fost consemnate calamităţile, pe tronsoane şi necesitatea consolidării malurilor pe o porțiune de aproximativ 260 metri;

          c) în localitatea Ruscova s-a întocmit Procesul verbal de calamitate nr. 4181/16.12.2010, proces verbal în care au fost consemnate calamităţile, pe tronsoane şi necesitatea consolidării malurilor pe o porțiune de aproximativ 700 metri.

  Situaţia actuală reclamă realizarea în regim de urgenţă a unui Studiu de fezabilitate (urmat de proiectul tehnic şi  execuţie) care să propună noi lucrări de regularizare integrală a râului Ruscova, precum şi de reabilitare şi punere în siguranţă a lucrărilor existente.

  Urmare a situaţiei înregistrate cu ocazia verificărilor efectuate pe râul Ruscova în data de 2.03.2017, s-a hotărât demararea unor lucrări de recalibrare a albiei si decolmatări, amenajări ale malurilor care să fie executate în comun de SGA Maramureş şi primăriile Ruscova, respectiv Repedea, prin intermediul unor protocoale de colaborare.

  Obiectivul „Lucrări de regularizare a pârâuluiBăleasapeporțiuneacestrăbateintravilanulorașuluiSăliștea de Sus, județul Maramureș” – a fostinclusînlista de investiții a AdministrațieiNaționale „ApeleRomâne”,darînultimiicinciani nu i s-au alocatresursefinanciare.

  Aceasta,deșiestecunoscutfaptulcăînanii 1993, 1998, 2001, 2008, 2010, 2012 pepârâulBâleasa, înorașulSăliștea de Sus, au fostînregistrateviiturimajore care au condus la:

  • afectareaparţialăsautotală a gospodăriilor, distrugereaşidegradareadrumurilor, podurilorşipodeţelor (fiindafectate 286 gospodării cu o populaţie de 860 locuitori);
  • coborâreatalveguluialbiei, afuierea, erodareaşiinstabilitateamalurilor;
  • punereaînpericol a rețelei de alimentare cu apăşi de canalizare;

  Investițiaprevederealizarealucrărilor de regularizare a râuluiBâleasa (ziduri de sprijin, consolidări de mal, praguri de fund) înorașulSăliștea de Sus,pe o lungime de 2150 m.

  Valoareainvestițieieste de 11.543.000 lei, din care pentrulucrări de construcții-montajesteprevăzutăsuma de 9.871.000 lei.

  În 2017 vom continua demersurilepentrualocarea de resursefinanciarerealizăriiacestuiobiectiv de investiție.

  InstituțiaPrefectului – Județul Maramureș

Situaţia actuală reclamă realizarea în regim de urgenţă a unui Studiu de fezabilitate (urmat de proiectul tehnic şi  execuţie) care să propună noi lucrări de regularizare integrală a râului Ruscova, precum şi de reabilitare şi punere în siguranţă a lucrărilor existente.

 

Urmare a situaţiei înregistrate cu ocazia verificărilor efectuate pe râul Ruscova în data de 2.03.2017, s-a hotărât demararea unor lucrări de recalibrare a albiei si decolmatări, amenajări ale malurilor care să fie executate în comun de SGA Maramureş şi primăriile Ruscova, respectiv Repedea, prin intermediul unor protocoale de colaborare.

 

Obiectivul „Lucrări de regularizare a pârâuluiBăleasapeporțiuneacestrăbateintravilanulorașuluiSăliștea de Sus, județul Maramureș” – a fostinclusînlista de investiții a AdministrațieiNaționale „ApeleRomâne”,darînultimiicinciani nu i s-au alocatresursefinanciare.

Aceasta,deșiestecunoscutfaptulcăînanii 1993, 1998, 2001, 2008, 2010, 2012 pepârâulBâleasa, înorașulSăliștea de Sus, au fostînregistrateviiturimajore care au condus la:

 • afectareaparţialăsautotală a gospodăriilor, distrugereaşidegradareadrumurilor, podurilorşipodeţelor (fiindafectate 286 gospodării cu o populaţie de 860 locuitori);
 • coborâreatalveguluialbiei, afuierea, erodareaşiinstabilitateamalurilor;
 • punereaînpericol a rețelei de alimentare cu apăşi de canalizare;

 

Investițiaprevederealizarealucrărilor de regularizare a râuluiBâleasa (ziduri de sprijin, consolidări de mal, praguri de fund) înorașulSăliștea de Sus,pe o lungime de 2150 m.

Valoareainvestițieieste de 11.543.000 lei, din care pentrulucrări de construcții-montajesteprevăzutăsuma de 9.871.000 lei.

 

În 2017 vom continua demersurilepentrualocarea de resursefinanciarerealizăriiacestuiobiectiv de investiție.

 

                                                                                                  InstituțiaPrefectului – Județul Maramureș

 

Locatie Eveniment