BIROUL APOSTILĂ

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL MARAMURES

Str.Gheorghe Şincai, nr.46  , RO-430311 Baia Mare, Camera 117/ et. I 
Telefon: 0040-0262-215.001 – int. 29042

Fax: 0040-0262/214825
e-mail: apostila@prefecturamaramures.ro

             prefectura@prefecturamaramures.ro

web: www.prefecturamaramures.ro

Program depunere acte:

                                 LUNI – VINERI între orele 9,00 – 11,00

Program eliberare acte:

                                 LUNI – VINERI  ora 13,oo

________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNT privind eliminarea taxei pentru apostilă

ATENȚIE!

  • Prin completarea şi semnarea formularului tipizat de cerere solicitantul îşi dă acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 Cod de operator 17801;
  • Apostila se aplica pe actul administrativ oficial în original;
  • Actele plastificate NU se apostilează, deoarece nu se poate verifica autenticitatea actului și nu se poate aplica ștampila cu stema în zona comuna rezultată prin capsarea celor două documente (actul oficial și apostila);
  • Criteriile care sunt luate în considerare la primirea actelor in vederea aplicarii Apostilei de la Haga sunt următoarele:
    • titularul actului, soțul/soția titu, ori o rudă până la gradul II cu titularul actului, aibă domiciliul/ultimul domiciliul pe raza judetului Maramureș;
    • sediul instituţiei / unităţii care a emis actul pentru care se solicita aplicarea apostilei să se afle pe raza de competenţă a judetului Maramureș

 

Acte oficiale supuse apostilarii

Statele semnatare a Conventiei de la Haga

Acte care NU se apostilează

Extrase multilingve ale actelor de stare civilă

Documente necesare pentru obţinerea apostilei

Acte emise de misiunile diplomatice și consulare – Convenția de la Londra

Model cerere apostila

Instituții implicate

 

Protectia datelor cu caracter persoanal

Procedura de eliberare a apostilei

Legislație