Petiție Online

Baza Legală de Organizare și Funcționare

  • Prefectul este reprezentantul Guvernului în județul Maramureș și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și a celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate în județul Maramureș.
  • Prefectul asigură realizarea intereselor naționale, aplicarea și respectarea Constițutiei, a legilor, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice.
  • Prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale organizate la nivelul județului Maramureș.
  • Capacitatea juridică de drept public a Instituției Prefectului se exercită în exclusivitate de către Prefect.
  • Exercitarea drepturilor și asumarea obligațiilor civile ale Instituției Prefectului se realizează de către Prefect.